Home Osada Rozwojowa

Osada Rozwojowa

Osada Rozwojowa

Osada rozwojowa Gajrowskie. Idea/Wizja 

Chcemy stworzyć osadę zamieszkałą przez osoby mówiące podobnym językiem, wyznające podobne wartości, prowadzących podobną działalność, pracujących w uzupełniających się dziedzinach osób. Widzimy ludzi prowadzących wspólny projekt dla świata na terenie osady -ośrodka a jednocześnie każdy własne działania. Widzimy osadę niezależnych od siebie gospodarstw, działających na jednym terenie, promujących się nawzajem, których mieszkańcy na co dzień lubią się, wspierają i dzielą się ze sobą doświadczeniami. Widzimy to miejsce jako zespół współpracujących, połączonych, niezależnych bytowo i gospodarczo mikroorganizmów tworzących jeden większy w zakresie działań rozwojowych.  Poniżej znajdziesz opis naszego zamysłu w jego podstawowych aspektach.

Sens

Tworzymy osadę rozwojową „w Polu” dla lepszego życia Mieszkańców osady i jej Gości, w dalszej perspektywie w służbie zmieniającemu się światu. Zapraszamy do zamieszkania tu osoby pracujące z ludźmi, włączające do swojej praktyki podejście holistyczne, ekologiczne, świadomościowe, którym zależy na zmianie paradygmatu materialistycznego na duchowy oparty na świadomości. Zapraszamy poszukujących miejsca dla siebie w odosobnieniu, przyrodzie, pośród podobnych sobie, chcących współdziałać i mieszkając koło siebie.

Wartości

Świadomość: energia, myśl, emocja, informacja, wiedza o sobie, innych, procesach, zależnościach, systemie, wspieranie rozwoju świadomości to budowanie zmiany.

Wolność: wolny wybór, różnorodność, swoboda decydowania, sposób bycia, przestrzeń do życia, oddech,

Moc: zasady, wartości, świadomość, dążenie do esencji jako źródła energii, wspieranie życia,

Współpraca: realizacja wspólnie obranych celów, otwarta komunikacja, odpowiedzialność, zaangażowanie, wsparcie wzajemne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Akceptacja i miłość: życie, przyciąganie, bycie, wspólnota, bliskość, bezpieczeństwo

Ludzie

Zapraszamy trenerów, terapeutów, coachów i innych wspieraczy, osoby pracujące z ciałem, ruchem, umysłem, duchem, ekologów, ludzi permakultury, zielarzy, uzdrowicieli, , osoby pracujące holistycznie z innymi ludźmi dla polepszenia ich, swojej i wszystkich nas jakości życia z poszanowaniem świata w którym żyjemy, osoby podążające w stronę minimalistycznego stylu życia w warstwie materii i poszerzania świadomości, życia w bliskości przyrody, dzikości.

Mieszkanie

Domy mieszkalne, własne. Budownictwo mieszkaniowe na ziemi rolnej, działki od 15 do 30 arów, w sąsiedztwie, w zasięgu wzroku, w zabudowie nie przylegających bezpośrednio do siebie budynków, poza główną linią zabudowy wsi. W dwu lub trzech skupiskach po 2-3 domy. Odległość skupisk kilkadziesiąt kilkaset metrów. Liczba domostw: do ośmiu.

 

Wspólnota

Wspólnota celów:

-współtworzenie ośrodka przyjmującego osoby poszukujące wsparcia, współdziałanie w oparciu o dobrowolny wkład uczestników osady,

– udostępnianie miejsc noclegowych gdy są warsztaty prowadzone przez innego członka wspólnoty, oparte o dobrowolną decyzję osadnika, można tego nie robić, to opcja zarobkowania,

-relizacja warsztatów i innych działań rozwojowych przez członków wspólnoty w przestrzeni bazy (naszego istniejącego domu w i Sali do pracy założycieli ośrodka)

-wspólne przygotowywanie i realizacja projektów na miejscu i w kraju.

Wspólnota codzienności i życia:

Wymiana wiedzy, dóbr, płodów rolnych, opieka nad domostwami w czasie wyjazdów innych właścicieli, opieka nad uprawami, specjalizacja w hodowli i wymiana płodów rolnych, jako opcja budowa miejsca wspólnych spotkań bądź wspólnotowe spotkania okolicznościowe z wykorzystaniem istniejącego budynku i budynku sali szkoleniowej.

Praca

Pracujemy w zakresie swoich planów, wizji, działalności każdego z osadników(czek), jeśli chcemy i się porozumiemy planujemy wspólne działania, tworzymy efekt synergii organizując większe przedsięwzięcia, imprezy, zloty, festiwale, świadcząc sobie usługi nawzajem. Udzielamy się w lokalnej społeczności. Tworzymy własną społeczność i szukamy synergii z lokalnymi społecznościami.

Goście

Przyjmujemy grupy warsztatowe, osoby indywidualne, pary i rodziny. Zależnie od specjalizacji, decyzji, planu czy pomysłu. Udzielamy sobie pomocy w przyjmowaniu gości, dobrowolnie. Przekazujemy zaproszenia do korzystania z usług innych członków osady w najlepszym interesie naszych gości. Przy większych grupach świadczymy sobie nawzajem usługi noclegowe w ramach warunków i chęci udostępniania domostw.

Współpraca

Współpracę w przyjmowaniu grup i realizacji warsztatów opieramy na dobrowolności, komunikacji, świadomości i chęci i chemii między nami. Unikamy ograniczających formalnych rozwiązań. Budujemy synergiczne działanie , oparte naszych wartościach. Dbamy o komunikacje, rozwiązujemy sporne sprawy na bieżąco w oparciu o nasze kompetencje i dobrą wolę współpracy.

Rozwiązania prawne

Uczestnictwo w osadzie i wspólnocie opieramy na własności ziemi i budynków. Osoby dołączające zapraszamy do nabycia ziemi i postawienia własnego domu. Deklaracja budowy jest dla nas kluczowa, zapewnia ona efekt synergii osób zamieszkujących osadę. Unikamy formalizacji innych elementów życia, pracy i współpracy.

Okolica

Bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Boreckiej, kilku jezior: Litygajno, Łaźno, Dubinek, rzeki Łaźna Struga, miejscowości Orłowo, Jelonek, Wronki, Borki, blisko miast Olecko, Giżycko. Wieś licząca kilkanaście gospodarstw, zamieszkała przez osoby zajmujące się rolnictwem na małą skalę. 17 ha gospodarstwo założycieli osady daje opcję produkcji żywności w razie potrzeby. Opcja ta będzie dostępna na wypadek kryzysu.

Wizja osady w Polu

5 do 8 samodzielnych mikrogospodarstw, skupionych w zasięgu wzroku, wspierających się w codziennych sprawach takich jak wyżywienie, załatwianie spraw w mieście, rozwiązywanie codziennych problemów. Mieszkańcy znają się, lubią przebywać ze sobą w czasie wolnym, organizują wspólne wydarzenia i współpracują przy organizacji wydarzeń w ośrodku, z własnej woli i wyboru, motywowani chęcią życia w pięknym miejscu, w bliskości przyrody i osób podobnych sobie, mówiących podobnym językiem, wyznających podobne wartości i podejście do świata. Wspólnota oparta na dobrowolności, integralności, świadomości jako mocy skupiającej wokół pracy na rzecz zmian w ludziach i świecie. Wspólnota holistycznej pracy z ludźmi.